News & Press

Wielton

Grupa Wielton w trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 867,6 mln zł, co stanowi wzrost o 78% rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 83,5 mln zł w porównaniu do 51,1 mln zł w relacji rdr., co oznacza wzrost o 63%. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł z kolei 44,7 mln zł i był o 47 proc. wyższy niż przed rokiem.

Dobre wyniki Grupy Wielton to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Nasze działania w obszarze akwizycji zagranicznych spółek, wykorzystanie ich potencjału i synergia wszystkich podmiotów przynoszą bardzo dobre efekty, czego dowodem są wyniki finansowe i sprzedażowe Grupy – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. – Dobra koniunktura na kluczowych rynkach pozwala nam ze spokojem spoglądać w przyszłość i sprzyja umacnianiu pozycji Wieltonu w czołówce europejskich producentów przyczep i naczep – dodaje.

Wielton odnotowuje rekordowe wyniki w kraju – rośnie szybciej niż rynek

W pierwszych III kwartałach br. przychody z krajowej sprzedaży Grupy Wielton wzrosły o 25% i wyniosły 342,5 mln zł. Według danych CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował w kraju ponad 44% wzrost rejestracji nowych naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (2623 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym okresie 2015 r. odnotowano 1823 rejestracje. Wielton rośnie szybciej niż rynek – liczba nowych rejestracji naczep wszystkich producentów w omawianym okresie wzrosła o 28,6%. Jednocześnie od stycznia do września br. Wielton zwiększył swój udział w polskim rynku z 14,4 do 16,1%.

Zyski w parze z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży za granicą

W pierwszych III kwartałach br. sprzedaż zagraniczna Grupy Wielton wyniosła 525,1 mln zł, tj. 145% więcej w relacji rdr. To przede wszystkim efekt konsolidacji przychodów za II i III kwartał Fruehauf oraz bardzo dobrych wyników osiągniętych na rynku włoskim, gdzie od stycznia do września br. odnotowano 36% wzrost rejestracji nowych naczep. W omawianym okresie spółka zależna Grupy Wielton, Italiana Rimorchi zwiększyła swoją sprzedaż o ponad 100%, z poziomu 245 do 492 sztuk, a jej udział w rynku wynosi obecnie 4,5% (w porównaniu do 4,0% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Potencjał włoskich marek Grupy Wielton (Merker, Viberti, Cardi) jest szacowany na ok. 20% udziału w rynku.

Siłę rynku widać również we Francji, gdzie branża rośnie od początku roku w tempie blisko 7% rdr. (rynek naczep). Fruehauf sprzedał narastająco 3406 sztuk w 2016 r., co pozwoliło spółce utrzymać blisko 20% udział w rynku francuskim.

Na dobre wyniki eksportu wpłynęła także poprawiająca się sytuacja na rynkach wschodnich. Sprzedaż przez spółkę zależną z siedzibą w Rosji oraz bezpośrednio przez Wielton S.A od początku roku wyniosła 414 sztuk, osiągając 32,6 mln zł przychodów.

Dobre perspektywy na przyszłość

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazują, że w IV kwartale br. krajowy rynek producentów przyczep i naczep będzie kontynuował tendencję wzrostową. W październiku br. w podgrupie przyczep i naczep ciężarowych liczba rejestracji była o 12,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym czasie Wielton osiągnął 24% wzrost – spółka rosła tym samym dwa razy szybciej niż cały rynek.

Dalszej poprawy wyników Wielton spodziewa się także za granicą. Zdaniem analityków brytyjskiej firmy CLEAR International, europejska branża przyczep i naczep zakończy rok na dużym plusie. Na Wschodzie rynek wzrośnie o ponad 6%, a na Zachodzie o 9%. 

Stabilny portfel zleceń, dobra koniunktura na rynkach polskim i zagranicznych, w tym ważne dla naszej Grupy odbicie na Wschodzie, pozwala nam optymistycznie patrzeć na kolejne miesiące – podsumowuje Mariusz Golec.