News & Press

Grupa Wielton w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży 175 mln zł, co stanowi wzrost o 26,8% rdr. Zysk operacyjny Grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBIT do 8,1% wobec 2,6% w analogicznym okresie ub.r. W I kw. 2016 r. skonsolidowany zysk netto sięgnął 10 mln zł wobec 2,9 mln zł w pierwszym kwartale 2015 r.

– Rekordowe wyniki w I kwartale 2016 r. to pochodna wzrostu wolumenu sprzedaży na rynku krajowym, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży zagranicznej. To również naturalna konsekwencja ciągłych działań optymalizacyjnych w Grupie Wielton, które mają na celu ograniczenie kosztochłonności procesów wytwórczych – podsumował Mariusz Golec,Prezes Zarządu Wielton S.A. Nie bez znaczenia pozostaje fakt korzystnej (dla eksportera) relacji EUR/PLN – dodał.

Grupa Wielton: rekordowa sprzedaż i umocnienie pozycji na rynku w kraju i za granicą

W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował ponad 38% wzrost rejestracji nowych przyczep i naczep w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To tempo szybsze niż na całym rynku, na którym liczba nowych rejestracji w I kw. 2016 r. wzrosła o 37,1%.  Wielton rósł nieco szybciej niż rynek, przez co udział w rynku zwiększył się  z 15,7% w I kw. 2015 r. do 15,9% w I kw. 2016 r. Wszyscy gracze z pierwszej piątki odnotowują wzrosty powyżej wzrostu rynku tym samym zwiększając swój udział w rynku w stosunku rdr. Sprzedaż jednostkowa  Wielton S.A. wyniosła 1826 sztuk pojazdów, względem 1596 sztuk w analogicznym okresie ub.r.

Rynek francuski, trzeci największy w Europie, utrzymuje się na takim samym jak w ubiegłym roku poziomie: 3246 sztuki w I kw. 2015 r. vs 3243 sztuki w I kw. 2016 r. Fruehauf ma ok. 20% udział w lokalnym rynku.

We Włoszech rynek potwierdza tendencję wzrostową – w pierwszym kwartale rośnie o 41% względem analogicznego okresu ub.r. Italiana Rimorchi, włoska spółka w Grupie Wielton, sprzedała w I kw. 2016 r. 210 pojazdów, odnotowując wzrost ponad dwukrotny wzrost względem I kw. 2015 r. Udział w rynku Italiana Rimorchi zwiększył się z 5% do 8%.

Rynki wschodnie w następstwie sytuacji polityczno-gospodarczej stale znajdują się pod wpływem dekoniunktury.

Zyski w parze z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosły 175 mln zł, tj. 26,8% wzrostu rdr. Sprzedaż krajowa wyniosła 109 mln zł, tj. 29,8% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 66 mln zł, tj. 22,2% więcej w relacji rdr. Wielton S.A. odnotował w I kw. 2016 r. jednostkowy przychód w wysokości 170 mln zł, tj. 23,2% wzrostu rdr, w tym przychody ze sprzedaży produktów i usług 167 mln zł, czyli 23,7% wzrostu rdr.

Grupa Wielton osiągnęła w omawianym okresie 69,7% wzrost zysku skonsolidowanego na sprzedaży brutto do poziomu 27,5 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Wielton odnotowała czterokrotny wzrost EBIT w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Stopa marży EBIT wyniosła 8,1% vs 2,6% rdr.

Integracja w Grupie Wielton

Po ubiegłorocznych akwizycjach Grupa Wielton skupia się na integracji kluczowych obszarów działalności wszystkich Spółek. Dąży do tego, by mogła funkcjonować jak jeden organizm. W ramach integracji wyodrębnione zostały trzy płaszczyzny: procesowa, synergii zakupowych i produktowa. Prace rozpoczęły się od rozpoznania najlepszych praktyk i ich implementacji w poszczególnych Spółkach. Prace nad synergią zakupową zostały podzielone na trzy grupy, pod kątem najlepszej ceny, dążenia do osiągnięcia efektu skali i unifikacji komponentów. Obecnie realizowany jest ostatni etap standaryzacji komponentów w całej Grupie Wielton. Równolegle przebiega proces rozbudowywania portfolio poszczególnych Spółek w Grupie o nowe linie produktowe. Przykładem jest rodzina wywrotek aluminiowych i stalowych, obecna już zarówno we Fruehaufie, jak i w Italiana Rimorchi.

Rozbudowa zaplecza produkcyjnego, większe moce produkcyjne

Grupa Wielton realizuje planowo postawione cele na 2016 r., pogłębiając kompetencje w zakresie badań i rozwoju (R&D). W otwartym na początku roku Centrum Badawczo-Rozwojowym trwają już pierwsze testy pojazdów i realizowane są projekty tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktów Grupy Wielton. Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów jej strategii opartej na innowacyjności.Innowacyjność rozwiązań produktowych zapewni spółce trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich.

Głównym celem inwestycji w rozbudowę parku technologicznego jest dwukrotne zwiększenie wolumenu produkcyjnego z 8 tys. sztuk do 16 tys. sztuk. Wielkość produkcji oznacza skrócenie terminów dostaw, pozwala na zwiększenie udziałów na rynkach oraz możliwość wyznaczenia nowych kierunków sprzedaży. Zwiększenie mocy przełoży się również na zmniejszenie kosztów wytworzenia, dzięki zrobotyzowanym i zautomatyzowanym liniom produkcyjnym.

W pierwszym kwartale 2017 r. planowane jest uruchomienie nowej linii lakierniczej i zmiana metody natryskowej na zanurzeniową. Dodatkowo linia lakiernicza zostanie zintegrowana z nowoczesną linią montażową, co wpłynie pozytywnie zarówno na jakość produktów Grupy Wielton, jak i na skrócenie czasu ich produkcji – podsumował Prezes Golec.