News & Press

Rok akademicki

Prezes Mariusz Golec wygłosił przemówienie podczas uroczystej immatrykulacji patronackiego kierunku na wydziale  mechaniczno technologicznym Politechniki Śląskiej.  Współpraca z Politechniką Śląską, gdzie Wielton patronuje kierunkowi studiów jest ważnym obszarem,  źródłem pozyskiwania przyszłych inżynierów i rozwoju.

Prezes Golec podkreślił korzyści jakie  firma oferuje Studentom, przede wszystkim dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej w Polsce zlokalizowanej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu.  Zachęcał do współpracy studentów poprzez m.in. praktyki i staże, możliwość przygotowania prac dyplomowych na proponowane przez nas tematy konstrukcyjno – technologiczne, testowania swoich pomysłów wykorzystując najnowocześniejszą aparaturę oraz udział w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez naszych inżynierów i konstruktorów.