Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. suwnic przeznaczonych do pracy w hali prototypowni (Poz.1) oraz dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. suwnicy przeznaczonej do pracy w hali badań symulacyjnych (Poz.2)

zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. FORTECH S. C. (46-320 Praszka)
  2. P.P.H.U. AJER – TECH (46-200 Praszka)
  3. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe SIDUS S.C. (46-203 Kluczbork)
  4. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Sp. z o.o. (46-203 Kluczbork)
  5. Nores Sp. z o.o. (46-310 Gorzów Śląski)
  6. BUD-TOR Spółka Jawna (43-512 Bestwina)
  7. P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów)
  8. ZU-H „SUW – TOR ” (66-400 Gorzów Wielkopolski)
  9. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze PROHAMAT Service (41-902 Bytom)
  10.  TRANSREM Sp. z o.o. (45-701 Opole)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Pobierz dokument >>