Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa uniwersalnego modułowego  systemu rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych przeznaczonego do testowania konstrukcji naczep zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Miary i Wagi Tomasz Kogut Spółka Jawna (49-318 Skarbimierz, ul. Smaków 9)
  2. TS – WIND Tomasz Smarsz (62-002 Suchy Las k/Poznania, ul. Szkolna 96)
  3. Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań,
ul. Św Czesława 2a/7).

Pobierz dokument >>