Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa i instalacja optycznego systemu pomiarowego przeznaczonego do diagnostyki konstrukcji naczep zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do dnia 6 marca 2015 godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. SMARTTECH 3D Sp. z .o.o. (05-092 Łomianki, ul. Racławicka 30)
  2. LENSO Sp. z o.o. (61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 398)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015 wybrano ofertę firmy LENSO Sp. z o.o. (61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 398).

Pobierz dokument >>