News & Press

Przedłużona rekrutacja Startup Spark

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi rekrutację do projektu Startup Spark, którego partnerem jest m.in. firma Wielton. Nabór do I rundy akceleratora potrwa do 28 lutego.

Startup Spark to innowacyjny projekt, którego celem jest łączenie kreatywnych startupów z infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw. Poza wsparciem finansowym oraz mentorskim uczestnicy będą współpracować z wysokiej klasy specjalistami, zorganizowanymi w zespoły produkcyjne, a najlepsze praktyki startup studios przełożone zostaną na program akceleracyjny. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu Start in Poland.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz dostępny na stronie projektu www.startupspark.io.
Rekrutacja programu podzielona została na trzy etapy:
Etap 1: formularz podstawowy, termin składania aplikacji od 14.02.2017 do 28.02.2017, (startupy z największą liczbą punktów zostaną zaproszone do przystąpienia do drugiego etapu rekrutacji),
Etap 2: formularz rozszerzony, termin składania aplikacji do 5.03.2017,
Etap 3: rozmowa kwalifikacyjna do 15.03.2017.

Spośród zgłoszonych projektów wybranych zostanie 10 startupów, które podczas trwania programu będą współpracować z dużymi przedsiębiorstwami i specjalistami Spark oraz otrzymają wsparcie finansowe o równowartości 200 000 PLN (do 160 000 PLN jako pomoc w formie pieniężnej oraz pakiet usług o wartości do 40 000). Całość ma na celu komercjalizację i skalowanie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

Więcej na www.startupspark.io.

Projekt Startup Spark finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Pilotaż Scale UP