News & Press

Strategiczne partnerstwo firmy Wielton i Fruehauf - lidera Francuskiego rynku naczep

21 maja 2015 r. Wielton, największy w Polsce i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep, oraz firma Fruehauf, lider rynku francuskiego, podpisały strategiczną umowę o współpracy i dalszym rozwoju. W wyniku umowy Wielton S.A. przejął w I. etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln euro. Umowa przewiduje opcję zakupu pozostałych akcji po 2017 roku od podmiotu będącego pod kontrolą inwestora prywatnego, zaangażowanego w bieżący rozwój spółki za kwotę 6,6 mln euro powiększoną o premię uzależnioną od wyników spółki Fruehauf. Zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep.

Strategiczne partnerstwo firm Wielton i Fruehauf zapoczątkowuje zmiany na europejskim rynku naczep. Fruehauf to lider rynku francuskiego, zaś Wielton to największy polski producent tych wyrobów. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, połączone zespoły inżynierów i techników, siła zakupowa nowej grupy i pozycja branżowa tworzą ogromny potencjał rynkowy, wykonawczy innowacyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę konkurencyjną i uplasować nas w pierwszej trójce największych graczy na rynku europejskim, mówi Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu Wielton S.A.
Fruehauf pozostanie spółką francuską, z francuskim zarządem, produkującą w swoim zakładzie w Auxerre produkty marki Fruehauf. Porozumienie, do którego doszliśmy z Wielton S.A., jest dobrą informacją dla naszych klientów. Korzystnie zabezpiecza lepszą przyszłość dla naszego zakładu. Zgodziliśmy się co do istotnych kierunków przyszłych inwestycji, które poszerzą naszą obecność na rynku francuskim i które prowadzą do nowych możliwości eksportowych, mówi Pan Francis Doblin, Dyrektor Zarządzający Fruehauf.
Cieszę się, że udało się nam pozyskać do strategicznej współpracy tak znakomitą firmę, jaką jest spółka Fruehauf kierowana przez naszego partnera biznesowego, współudziałowca i doskonałego menedżera Pana Francisa Doblina. Jestem przekonany, że przed grupą Wielton otwierają się nowe perspektywy rozwoju i silnej obecności na rynkach Europy Zachodniej. Marka Fruehauf jest od lat liderem w branży naczep w Europie z ogromną grupą wiernych jej klientów. Wierzę, że najbliższy czas przyniesie korzyści z transakcji dla spółki i jej akcjonariuszy, podkreśla Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton S.A.
STRATEGICZNE PARTNERSTWO DWÓCH LIDERÓW – FIRMY WIELTON i FRUEHAUF EXPANSION
21 maja 2015 r. Wielton S.A., największy w Polsce i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep, podpisał umowę przejęcia 65,31% akcji lidera francuskiego rynku naczep, firmy Fruehauf. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln euro. Umowa przewiduje opcję zakupu pozostałych akcji, tj. 34,69% po zakończeniu 2017 roku, od inwestora prywatnego, zaangażowanego w bieżący rozwój spółki, za kwotę 6,6 mln euro powiększoną o premię uzależnioną od wyników spółki Fruehauf. Umowa została podpisana po uzyskaniu wszystkich potrzebnych decyzji wynikających z przepisów prawa. Zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep z początkowym potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie i obrotami powyżej 250 mln euro. Cała transakcja jest finansowana w 20% ze środków własnych spółki, w pozostałej części z finansowania bankowego udzielonego przez konsorcjum banków: Banku BGŻ BNP Paribas i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fruehauf jest wiodącym producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych z 44% udziałem
w kluczowym segmencie rynku naczep we Francji. Firma zatrudnia ponad 400 osób i produkuje rocznie ponad 4000 naczep. Roczne zyski firmy oscylują wokół 2-3 mln euro przy obrotach na poziomie 100 mln euro. Fruehauf posiada nowoczesny zakład produkcyjny we Francji, a odbiorcami produktów są klienci w Europie, w tym głównie we Francji.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU, WIĘCEJ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W OFERCIE
Umowa o współpracy obu podmiotów zakłada zachowanie i wykorzystanie marki Fruehauf, rozwój oferty produktów tej spółki, a także inwestycje w zakład produkcyjny w Auxerre w celu rozbudowy i unowocześnienia potencjału produkcyjnego na potrzeby ekspansji w Europie, w związku z dynamicznym wzrostem rynku w ostatnim roku. Dotychczasowy wieloletni Prezes firmy Fruehauf Francis Doblin, będzie dalej kierował spółką i realizował strategię zgodnie z wypracowaną wspólnie z Wieltonem koncepcją rozwoju.
W planach na najbliższy rok jest pogłębianie kompetencji w zakresie wspólnych badań i rozwoju (R&D). Wielton dysponuje kadrą 120 inżynierów i techników oraz posiada własne Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjność rozwiązań zapewnia spółce przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich. Potencjał badawczy i techniczny obu podmiotów pozwoli na rozwój kompetencji projektowych i produkcyjnych, przyjęcie najlepszych praktyk zarządczych i wymianę wiedzy pomiędzy firmami, co przełoży się na jeszcze szybsze reagowanie na potrzeby klientów i dostosowywanie oferty produktów do wymagań odbiorców.
Spółka oczekuje również innych synergii, które przełożą się na optymalizację działalności grupy Wielton i jej wyników.
WIELTON & FRUEHAUF GO GLOBAL
Porozumienie, które podpisaliśmy z naszym francuskim partnerem, spółką Fruehauf, stwarza nowe możliwości rozwoju produktów. W ramach partnerstwa wypracowaliśmy główne założenia dotyczące inwestycji i kierunki dalszej ekspansji, które poszerzą obecność obu partnerów na rynku europejskim i na rynkach pozaeuropejskich, wyjaśnia Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu Wielton S.A.
Połączenie firmy Fruehauf z grupą Wielton pozwoli umocnić pozycję grupy na rynku europejskim, szczególnie w Europie Zachodniej. Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii. W ramach współpracy obu podmiotów Zarząd zakłada również ekspansję zagraniczną produktów Fruehauf w Europie, szczególnie w krajach sąsiedzkich. Skala działalności obu podmiotów i szeroki zakres oferty powinny stwarzać w kolejnych latach również większe możliwości eksportu poza rynki europejskie. W planach jest podbój rynków w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Więcej informacji udziela:
Jacek Kurowski
Dyrektor Marketingu
Tel.:+48 511 448 730
E-mail: j.kurowski@wielton.com.pl
WIELTON S.A.
98-300 Wieluń, ul. Baranowskiego 10A
Tel.: +48 43 843 45 10
Fax: +48 43 843 08 54
http://wielton.com.pl

O Fruehauf:
Grupa Fruehauf jest wiodącym producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych. Fruehauf produkuje rocznie ponad 4000 naczep, co zapewnia mu dominującą pozycję na rynku francuskim na poziomie przekraczającym 20%. Siedziba Fruehauf znajduje się we Francji w Auxerre; firma zatrudnia około 400 osób. Marka Fruehauf powstała w Stanach Zjednoczonych w 1918 roku jako Fruehauf Trailer Company. Po wielu latach pełnej sukcesów globalnej ekspansji, w latach 80. i 90. XX w. Fruehauf stał się wiodącą marką w Europie. W 1997 roku została kupiona przez firmę konkurencyjną Wabash National Corporation. W związku z tą transakcją europejskie spółki zależne Fruehauf Trailer Company rozpoczęły nowy etap rozwoju. Spółka we Francji została wykupiona przez fundusz inwestycyjny z inicjatywy i przy współudziale jej menedżerów. Obecnie w Europie Fruehauf produkuje jedynie we Francji – tu marka zdołała przetrwać i utrzymać dominujący udział rynkowy.

O Wieltonie:
Wielton S.A., z siedzibą w Wieluniu, to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona pięciu największych producentów w swojej branży w Europie. Każdego roku sprzedaje ponad 6500 sztuk produktów, a roczne obroty przekraczają 140 mln euro. Na sukces Wieltonu pracuje obecnie 1200 pracowników. W ofercie firmy znajduje się 60 typów wyrobów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, naczepy z logiem Wieltonu trafiają do ponad 35 krajów, w tym m.in.: do Rosji, Niemiec i Węgier, a także do krajów Azji i Afryki. Spółka została nagrodzona przez Ministerstwo Gospodarki tytułem „Orła Eksportu” przyznawanym przedsiębiorstwom najprężniej rozwijającym sprzedaż za granicą. W 2015 roku Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, którym – poza Wieltonem – mogą się pochwalić 34 przedsiębiorstwa w całej Polsce. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczepy.