News & Press

W lutym odbyła się konferencja online dla inwestorów, analityków i wybranych mediów z Polski. To strategiczne spotkanie odbyło się z inicjatywy Pawła Szataniaka, który od sierpnia 2020 r. objął funkcję Prezesa Grupy Wielton i na początku każdego roku podsumuje miniony rok, a także przedstawi swoją wizję rozwoju oraz kluczowe cele i plany na kolejne miesiące. W konferencji zaprezentowano wypracowane w 2020 r. wyniki, które okazały się lepsze od oczekiwań. Rezultaty te osiągnęliśmy poprzez wzrost efektywności operacyjnej Grupy przy jednoczesnej poprawie koniunktury na rynku w drugiej połowie 2020 r.

Osiągnięte wyniki są lepsze od tych, jakie zakładaliśmy w początkowej fazie pandemii. Branża transportowa bardzo dotkliwie odczuła załamanie wywołane lockdownem na wielu rynkach. W miarę upływu czasu i dostosowania się do nowych warunków nastąpiło wypłaszczenie, a nawet odwrócenie trendu spadkowego. Jako Grupa skutecznie zarządziliśmy sytuacją, skupiając się na kluczowych kwe- stiach: bezpieczeństwie, zarządzaniu sytuacją finansową oraz inwestycjach poprawiających efektywność i marżo- wość, przez co uzyskaliśmy wymierne efekty, które mają odzwierciedlenie w wynikach. Maksymalnie wykorzystaliśmy potencjał naszego modelu biznesowego oraz – zgod- nie ze strategią opartą na międzynarodowych markach – usprawniliśmy zarządzanie Grupą. W ramach Zarządu wydzieliliśmy funkcje centralne, dzięki czemu nadzoru- jemy jednolicie wszystkie spółki Grupy – powiedział Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

W czasie pandemii skupiliśmy się w Grupie Wielton na utrzymaniu bezpiecznej produkcji i aktywnym zarządzaniu płynnością finansową. Działa- nia te pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników za 2020 r. i będą miały pozytywne efekty w 2021 r. oraz latach na- stępnych. Odpowiednie zarzadzanie finansami Grupy, pozwoliło także na wykorzystanie czasu lockdownu na przeprowadzenie gruntownej modernizacji Zakładu w Wieluniu, która przełożyła się m.in. na poprawę efektyw- ności produkcji, zwiększoną elastyczność oraz skrócenie czasu produkcyjnego. Poza diametralną przebudową w Wieluniu, Grupa zrealizowała szereg istotnych inwestycji w pozostałych spółkach, min.: Langendorf i Fruehauf oraz uruchomiła przebudowy procesu produkcyjnego Lawren- ce David. W ubiegłym roku pracowaliśmy również nad no- wymi produktami oraz wprowadzaliśmy dalsze ulepsze- nia w dotychczasowych rozwiązaniach, odpowiadając na trendy i potrzeby poszczególnych rynków.