Kariera Aktualności

Jak co roku nasza firma uczestniczyła w Wiosennej Edycji Akademickich Targów Pracy. Pod koniec lutego odwiedziliśmy Politechnikę Częstochowską, natomiast 5 marca wybraliśmy się na Politechnikę Śląską, która organizowała już 20-stą Edycję. W trakcie wydarzenia uczestniczyło łącznie 125 wystawców (w tym 104 Pracodawców) oraz ok 7 – 8 tys. uczestników szkół ponadgimnazjalnych, studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych.

Również w marcu braliśmy udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Hali Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wraz z naszymi uczniami zachęcaliśmy przyszłych absolwentów do skorzystania z patronackiego kierunku w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Po raz pierwszy zaczęliśmy współpracę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Od nowego roku szkolnego zaplanowaliśmy objęcie patronatem klasy politechnicznej. Obecnie trwają pracę nad powstaniem programu nauczania z uwzględnieniem potrzeb naszej firmy.

Kolejne wydarzenia przed nami, pod koniec kwietnia zamierzamy odwiedzić Politechnikę Łódzką, natomiast w czerwcu – Politechnikę Wrocławską.