Ogłoszenia

Wieluń, 21.09.2015 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015

( sygnatura W/20/1/6 )

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015 na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” zostaje unieważnione z powodu braku wpływu ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                                                                           Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                                                                     Maciej Kaczor                             

 

               

POBIERZ DOKUMENT