News & Press

Lider bezpieczeństwa technicznego

Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT, honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski. 29 września w siedzibie Wieltonu gościli:

  1. Adam Ogrodnik – V-ce Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
  2. Jerzy Sokołowski – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi

Kapituła rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach „wytwórca”, „użytkownik” i „modernizujący”. Wielton został nominowany w kategorii wytwórca. Do finału przechodzą firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu. Uroczyste ogłoszenie laureatów rankingu i przekazanie statuetki Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odbywa się podczas corocznej konferencji UDT „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju”.