News & Press

Dni innowacji

W tym roku po raz pierwszy dzięki inicjatywie naszego partnera firmy YLIA odbędą się Dni Innowacji. YLIA Innovation Days udowodni, że transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu jest możliwy i opłacalny dla obu stron. Konferencja składa się z dwóch części, podczas pierwszej w ramach poszczególnych panel, prowadzonych przez Praktyków biznesu i Przedstawicieli świata nauki,  zaprezentowany zostanie model komercjalizacji badań i ich transfer do biznesu. Część druga ma formę warsztatów.

Dni Innowacji mają na celu zapoczątkowanie nowego trendu współpracy świata nauki ze światem biznesu. Wydarzenie doskonale wpisuje się w strategię Wieltonu, który od lat wspiera transfer innowacji ze świata nauki do biznesu. Głównie poprzez zaawansowane badania prowadzone przez zespół R&D w uruchomionym 11 lutego br. Centrum Badawczo-Rozwojowym, a także poprzez współpracę ze środowiskiem akademickim. Już wkrótce, pod patronatem Wieltonu, uruchamiana jest nowa specjalność studiów mechatronicznych na Politechnice Śląskiej: Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych. To kolejna inicjatywa spółki – aktywne wsparcie kształcenia młodego pokolenia. Wielton zorganizował dotychczas m.in. klasy patronackie w wieluńskim Zespole Szkół Nr 2.

Szczegóły nt. Dni Innowacji