News & Press

Wielton Pracodawcą Jutra!

Wielton SA otrzymał nagrodę podczas Gali konkursu Pracodawca Jutra 2015, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk przedsiębiorstw w zakresie współpracy z edukacją i wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm, które przede wszystkim dbają o edukację praktyczną uczniów i studentów.

Wielu pracodawców aktywnie współtworzy przyszły rynek pracy, dbając o zawodowe przygotowanie przyszłych pracowników nie tylko pod kątem potrzeb swoich firm ale również prowadząc działania o szerszym zasięgu – pomagając młodym osobom pozyskać kompetencje wymagane przez rynek. Właśnie ta grupa firm zapraszana jest do udziału w konkursie Pracodawca Jutra, który od trzech lat organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

O jutro walczymy z wielką konsekwencją od blisko 20 lat. Jesteśmy obecnie jednym z największych pracodawców w regionie łódzkim, co zobowiązuje nas do podejmowania nowoczesnych działań w zakresie rozwoju kadry i tworzenia bezpiecznych, przyjaznych warunków pracy – mówi Joanna Cesarz, Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Tylko w naszym wieluńskim centrum kompetencyjnym na sukces firmy pracuje obecnie prawie 1200 osób – dodaje.

Laureatami konkursu Pracodawca Jutra są przedsiębiorcy, którzy mogą pochwalić się najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu adresowanymi do uczniów, studentów lub absolwentów. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Wielton prowadzi aktywną politykę wspierania i wykorzystywania innowacji, korzystając z możliwości oferowanych przez państwo. W tym roku uzyskaliśmy od Ministerstwa Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Co to oznacza? Najprościej mówiąc – to, że Wielton S.A. może działać jako jednostka naukowa. Decyzja Ministerstwa Gospodarki to dla Wieltonu nie tylko realne korzyści, to przede wszystkim prestiż. Poza Wieltonem w Polsce status CBR-u ma tylko ok. 40 przedsiębiorstw.

Status CBR otwiera nam możliwość udziału w projektach naukowych finansowanych – m.in. z funduszy, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podobnych zasadach, na jakich mogą to robić uczelnie. Zatrudnienie znajdzie w nim kilkudziesięciu inżynierów, którzy będą odpowiadać za tworzenie rozwiązań minimalizujących lub wręcz eliminujących ryzyko powstania usterek w pojazdach.