News & Press

Wielton rozwija innowacyjność - Biuro projektowe Wieltonu w Technoparku Gliwice

23 czerwca 2015 r. Wielton SA, największy w Polsce i wiodący europejski producent naczep, we współpracy z Politechniką Śląską otworzył biuro projektowe w Parku Naukowo – Technologicznym Technopark Gliwice. Biuro projektowe ma wspierać transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej do biznesu i zwiększać konkurencyjność Wieltonu. To kolejny krok w realizacji strategii rozwoju opartej na innowacyjności.

Innowacyjność jest jednym z głównych filarów strategii rozwoju grupy Wielton. To dlatego konsekwentnie nawiązujemy i zacieśniamy współpracę z uczelniami zarówno w kraju, jaki i za granicą. Potencjał polskich konstruktorów oraz inżynierów jest ogromny. Naszym celem jest umożliwienie zastosowania wiedzy i pomysłów kształcącej się kadry inżynierskiej w długofalowej działalności biznesowej – mówi Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu Wielton SA.

Biuro projektowe otworzone w we współpracy z Politechnika Śląską ma za zadanie wspierać transfer innowacyjnych technologii z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do spółki Wielton oraz zwiększać konkurencyjność grupy. Jednostka, znajdująca się w Technoparku Gliwice, podlega działowi R&D spółki. Wielton od kilkunastu lat posiada własny dział Badań i Rozwoju. We współpracy z Politechniką Śląską w nowym roku akademickim zostanie również uruchomiony nowy kierunek: Projektowanie Mechatronicznych Układów Mobilnych. Pod tą nazwą kryje się konstrukcja naczep.

Od wielu lat pracujemy na opinię firmy innowacyjnej w pełnym tego słowa znaczeniu. Zależy nam na tym, by najlepsze pomysły uzdolnionych polskich konstruktorów i inżynierów znalazły zastosowanie w praktyce, a nasze produkty konkurowały z wiodącymi markami światowymi jakością i innowacyjnością – podkreśla Piotr Kowalski, Dyrektor ds. Innowacji Wielton SA.

Współpraca z tak innowacyjną firmą jak Wielton, to dla nas wyróżnienie. Wielton ma status Centrum Badawczo – Rozwojowego. Mamy zatem godnego partnera, który nie tylko prowadzi działalność biznesową, ale również prace naukowe. Studenci Politechniki Śląskiej mają możliwość zarówno czerpać inspiracje z rozwiązań Wieltonu, jak i mieć znaczący wkład w rozwój spółki – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego – Technologicznego Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk.

Wielton uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego w lutym br. Zakwalifikowanie do CBR pozwala spółce działać jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym roku spółka planuje zakończenie budowy nowego budynku Centrum Badań i Rozwoju. W Centrum Badawczo – Rozwojowym Wieltonu planowane jest zatrudnienie kilkudziesięciu inżynierów.

W Wieltonie są miejsca pracy dla młodych zdolnych inżynierów, którzy chcą rozwijać się w innowacyjnej firmie. Czekają na nich ciekawe projekty i możliwość realizacji własnych pomysłów. Współpraca z Politechniką Śląską pozwoli młodej kadrze poznać Wielton i zachęcić do tego typu współpracy – podkreśla Piotr Kowalski, Dyrektor ds. Innowacji Wielton SA.

Centrum Badawczo-Rozwojowe zostanie wyposażone w jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczepy. W ciągu 30 dni będzie można zasymulować przejechanie przez naczepę 1 mln kilometrów w warunkach drogowych i zbadać wytrzymałość konstrukcji przed produkcją na dużą skalę. Badanie umożliwi zapewnienie długotrwałej jakości produktów na najwyższym światowym poziomie.

Innowacyjność konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych oraz 100% gwarancja, że wdrażany wyrób będzie działał bez zarzutu przez dekady pozwoli nam budować markę, która z powodzeniem będzie rywalizować z podmiotami o największym udziale w rynku światowym – mówi Mariusz Golec, wiceprezes zarządu Wielton SA.

Wielton w maju br. przejął francuską spółkę Freuhauf co otworzyło grupie drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep. W planach na najbliższy rok jest pogłębianie kompetencji w zakresie wspólnych badań i rozwoju. Potencjał badawczy i techniczny obu podmiotów pozwoli na rozwój kompetencji projektowych i produkcyjnych, przyjęcie najlepszych praktyk zarządczych i wymianę wiedzy pomiędzy firmami, co przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność.

Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii. Zarząd zakłada również ekspansję zagraniczną w Europie, szczególnie w krajach sąsiedzkich. W planach jest ekspansja w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Obejrzyj film