News & Press

Wielton S.A. na targach leśnictwa na Litwie

Po raz pierwszy Wielton S.A. brał udział w międzynarodowych targach leśnictwa „Baltijos miškai” w Girionys pod Kownem w dniach 14-16 maja.
Na targach była przedstawiona cała gama urządzeń, mechanizmów i technologii do wycinki, wywózki, wstępnej obróbki pozyskiwanego drewna a także do sadzenia i pielęgnacji nowych nasadzeń leśnych.
Wielton wystawił naczepę NS3R z ruchomą podłogą – do przewozu zrębków i innej odnawialnej biomasy do spalania lub dalszej przeróbki np. na płyty wiórowe.
Chociaż od lat jesteśmy znani ze swoimi wyrobami na Litwie, wśród firm zajmujących się biomasą nawiązaliśmy stosunki z klientami, którzy jeszcze nie używają naszych naczep i przyczep. Podczas targów klienci ciekawili się całą gamą produkcji Wielton S.A. Od wywrotek poprzez przyczepy pod kontenery rolkowe po przyczepy z segmentu Agro do szkółek leśnych.