News & Press

29 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Mariusza Golca na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wielton SA. Mariusz Golec będzie odpowiedzialny za dalszą ekspansję grupy w kraju i za granicą oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów dla zwiększania konkurencyjności spółki w branży. Celem Zarządu na najbliższe lata jest zdobycie pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep.

W związku z kolejnym ważnym etapem rozwoju grupy Wielton, zdecydowaliśmy się na powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Panu Mariuszowi Golcowi. Dogłębna znajomość branży, wiedza dotycząca optymalizacji procesów zarządzania i produkcji w spółce oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju innowacyjności to kluczowe kompetencje Mariusza Golca, które przyczynią się do dalszego budowania pozycji Wieltonu na rynku, mówi Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton SA.

Rada Nadzorcza w dn. 29 czerwca br. powołała Mariusza Golca na stanowisko Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję. Umowa o zarządzanie spółką z dotychczasowym Prezesem Wieltonu, Panem Andrzejem Szczepkiem, który kierował spółką od 2010 roku, wygasa.

Doceniamy ogromny wkład Pana Prezesa Andrzeja Szczepka w rozwój Wieltonu. W ciągu ostatnich
5-ciu lat pod kierownictwem Prezesa Szczepka, Wielton stał się europejską firmą z nowoczesnym podejściem do zarządzania oraz stabilnym zapleczem kadrowym i produkcyjnym potrzebnym do dalszego rozwoju. Wielton dziś to spółka gotowa do nowych wyzwań z potencjałem ekspansji na świecie,
podkreśla Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady.

Andrzej Szczepek przyczynił się do skokowego rozwoju Wieltonu w ostatnich latach. Do największych sukcesów Prezesa Szczepka należy, między innymi, optymalizacja wewnętrznej organizacji spółki oraz rozbudowa i usprawnienie procesów zarządczych. Istotnym wkładem Prezesa Szczepka jest również implementacja systemu pracy z kadrami. W ramach ekspansji Wieltonu w kraju i za granicą, Prezes Szczepek przyczynił się do sukcesu przejęcia firmy Fruehauf. W maju br. Wielton podpisał umowę przejęcia lidera francuskiego rynku naczep. Zakup firmy Fruehauf otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep z początkowym potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie.

Wielton staje dziś przed nowymi wyzwaniami. Celem Zarządu jest zdobycie pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep. Kompetencje i doświadczenie Pana Mariusza Golca odpowiadają potrzebom spółki w tym nowym etapie rozwoju, mówi Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady.

Zmiana warty w Wieltonie jest efektem naturalnego procesu przygotowywania następcy na stanowisko Prezesa Zarządu. Mariusz Golec, od 16 lat związany z Wieltonem jako Wiceprezes Zarządu, posiada dogłębną wiedzę na temat spółki, jej produktów i obszarów działalności. Mariusz Golec jest ekspertem w dziedzinie procesów zarządzania i produkcji oraz innowacyjności, co ma szczególne znaczenie dla dalszego zwiększania konkurencyjności spółki. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowych studiów MBA z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

WIELTON GO GLOBAL

Przed nami ogromne perspektywy rozwoju. Stawiamy na optymalizację procesów zarządczych i wytwórczych oraz innowacyjność rozwiązań w obszarze produkcji, co powinno przełożyć się na jakość produktów i przewagę konkurencyjną w branży. W planach jest dalsza ekspansja w kraju i za granicą. Miejsce w pierwszej trójce europejskich producentów to cel dla Zarządu w najbliższych latach wskazuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.

Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii. W planach jest podbój rynków w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. W ofercie spółki znajduje się ok. 60 typów wyrobów dostosowanych do potrzeb różnych klientów w kraju i za granicą.

DALSZY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI DLA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU

Nowo powołany Zarząd Wieltonu stawia na dalszy rozwój organizacji, między innymi, poprzez optymalizację procesów zarządczych i produkcyjnych oraz innowacyjność.

Kluczem do sukcesu na dzisiejszym rynku jest nowoczesna i elastyczna organizacja, w której DNA zapisana jest innowacyjność. Taką firmą jest właśnie Wielton, który ma wszystkie atuty niezbędne do tego, by wraz ze zwiększaniem skali działalności zdobywać kolejne rynki, wskazuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.

W czerwcu br. Wielton otworzył biuro projektowe w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Biuro projektowe będzie wspierać transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej do biznesu i zwiększać konkurencyjność Wieltonu. Wielton SA ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co pozwala działać jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Innowacyjność produktów i procesów produkcyjnych oraz 100% gwarancja, że wdrażany wyrób będzie działał przez dekady pozwoli nam budować markę, która z powodzeniem będzie rywalizować z  podmiotami o największym udziale w rynku światowym, mówi Prezes Golec. W ramach dalszego dynamicznego rozwoju grupy chcemy równocześnie utrzymać to, co zawsze było naszą silną stroną: elastyczność organizacyjną i umiejętność szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynkowych oraz zaspokajania oczekiwań klientów zarówno tych z potrzebami wielkoseryjnych produktów, jak i tych z indywidualnymi zamówieniami,podkreśla Mariusz Golec.