News & Press

Wielton innowacje

Najważniejsze dotychczasowe tegoroczne wydarzenia w życiu spółki to otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu oraz rozbudowa sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe to jedyny taki obiekt w Polsce i drugi w Europie. Inwestycja kosztowała 22 mln zł, przy dotacji Ministerstwa Gospodarki w wysokości 9,5 mln zł. Dzięki temu powstała nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, wyspecjalizowane stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów oraz stanowiska diagnostyki układów hamulcowych i konstrukcji pojazdów. W efekcie produkty wieluńskiego producenta, przed wprowadzeniem do oferty, będą poddawane specjalistycznym testom, które perfekcyjnie oddają realia eksploatacyjne w prawdziwym ruchu drogowym. To z kolei pozwoli na jeszcze większe zredukowanie masy własnej, przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości przyczep i naczep.

W tym roku Wielton czeka także zakończenie kolejnych etapów synergii z francuską spółką Fruehauf, której aktywa nabył w ubiegłym roku. Spółka ma już za sobą dwa etapy synergii. Pierwszym było dostosowanie do najlepszej ceny zakupowej w obrębie dwóch marek, a drugim uzyskanie efektu skali. Władze spółki zapewniają, że odnotowują duże korzyści finansowe z synergii zakupowej. Przed firmą już tylko trzeci etap synergii – unifikacja komponentów wykorzystywanych w produkcji.

Bardzo dobrze rozwija się też rynek włoski. Italiana Rimorchi w I kw. br. zwiększyła sprzedaż o 123 proc. w stosunku do roku ubiegłego, co przełożyło się na wzrost udziału w rynku z 5 proc. do 8 proc.

Produkty spółki Wielton są sprzedawane w 35 krajach na całym świecie.