News & Press

Wielton w programie SSAB - My Inner Strenx!

Wielton S.A. dołączył do programu produktowego SSAB My Inner Strenx. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w Szwecji podczas Swedish Steel Prize 2015. W trakcie uroczystości Wielton był reprezentowany przez Jacka Kurowskiego, Dyrektora PR i Marketingu Wielton S.A.

Korzystne partnerstwo w ramach programu obejmuje wsparcie techniczne w zakresie doboru stali i rozwiązań materiałowych, jak również wsparcia i praktyki w zakresie przetwarzania stali Strenx o wysokiej wytrzymałości. Członkowie programu mają pierwszeństwo dostępu do Centrum Wiedzy SSAB w celu rozwijania nowych i innowacyjnych sposobów projektowania z użyciem stali Strenx o wysokiej wytrzymałości. Jest to modelowy przykład współpracy między producentem stali a wykonawcą gotowych produktów – w tym wypadku naczep, przyczep i zabudów pojazdów ciężarowych.

Dołączenie Wieltonu do programu My Inner Strenx zapewnia firmie pierwszeństwo dostępu do usług i zasobów SSAB wzmacnia potencjał i dalszy rozwój firmy. Program certyfikuje zastosowania stali Strenx jako zatwierdzone przez SSAB rozwiązania projektowe i produkcyjne. Każdy certyfikowany produkt może być dostarczony ze znakiem My inner Strenx. Oznacza to także możliwość identyfikacji każdego z elementów konstrukcyjnych, np. naczepy wykonanej z tej stali. To przekłada się na pewność co do najwyżej jakości wykonania całości.

Dołączenie Wieltonu do programu jest tym bardziej istotne, iż firma posiada rozbudowane zaplecze konstrukcyjne oraz automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego.

– Dołączenie naszej firmy do pogramu My Inner Strenx wpisuje się w strategię innowacyjnego rozwoju naszych produktów – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A – Utworzone przez nas Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwiające testowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep na etapie projektowania i prototypowania idealnie wpisuje się w zacieśnienie współpracy z firmą SSAB w ramach programu. Dzięki temu łatwiej i bardziej kompleksowo a przede wszystkim wspólnie z producentem stali rozwijać będziemy gamę naszych produktów – to wartość dodana po obu stronach, podsumowuje. Dołączenie Wieltonu do programu My Inner Strenx stanowi przypieczętowanie dotychczasowej współpracy.

Program jest związany z wprowadzeniem Strenx – najnowszej marki SSAB dla stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości. Strenx obejmuje najszerszą dostępną na rynku gamę stali o wysokiej wytrzymałości zarówno w kategoriach wytrzymałości, jak i zakresu wymiarów. Granice plastyczności zawierają się w przedziale od 600 Mpa, aż do 1300 Mpa, która jest najbardziej wytrzymałą stalą konstrukcyjną dostępną na rynku. Stal Strenx oferowana jest w postaci blach, taśm i rur o grubości w zakresie od 0,7 mm do 160 mm.