News & Press

11 lutego 2016 r. Wielton powołał spółkę zależną Wielton GmbH, której celem będzie sprzedaż produktów i zapewnienie opieki serwisowej Grupy na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W perspektywie 3-5 lat Zarząd zakłada dynamiczny rozwój Grupy Wielton w regionie z potencjałem sprzedaży powyżej 1500 sztuk rocznie.

Celem Wielton GmbH jest rozwój sprzedaży Grupy na rynkach niemieckojęzycznych, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Rynek niemiecki jest największym rynkiem zbytu w Europie, z roczną sprzedażą na poziomie 54 tys. sztuk. Wielton jest za zachodnią granicą obecny od 11 lat poprzez sieć dilerską i z roku na rok powiększa wolumen sprzedaży swoich produktów.

WIELTON GmbH

Działalność operacyjna Wielton GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem rozpocznie się jeszcze w I kw. br. Kapitał zakładowy Wielton GmbH wynosi 25 tys. euro. W bieżącym roku, spółka niemiecka będzie koncentrowała się na rozwoju sieci sprzedawców i budowaniu partnerstwa z potencjalnymi klientami. W planach jest również rozwój sieci serwisowej w regionie niemieckojęzycznym. Mocne zaplecze handlowo-serwisowe będzie podstawą dalszego rozwoju Grupy Wielton w regionie.

– Założenie niemieckiej spółki wpisuje się w strategię ekspansji Wieltonu w całej Europie i jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji trzeciego producenta na kontynencie. Niemcy są największym rynkiem przyczep i naczep w Europie, a rynek wykazuje duży potencjał wzrostu w kolejnych latach – powiedział Mariusz Golec, prezes Wieltonu. – Analizy rynku pokazały, że polskie pojazdy użytkowe cieszą się akceptacją niemieckich klientów. Chcielibyśmy docelowo sprzedawać na rynku niemieckim powyżej 1500 pojazdów rocznie, z czego jedną trzecią w segmencie pojazdów dla rolnictwa – dodał.