News & Press

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
Rekordowa sprzedaż i zyski Grupy Wielton w pierwszym półroczu 2016 r.

Grupa Wielton w pierwszym półroczu 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 552 mln zł, co stanowi wzrost o 73% rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 56,2 mln zł w porównaniu do 35,6 mln zł w relacji rdr., co oznacza wzrost o 58%. W I półroczu zysk netto dla jednostki dominującej wyniósł z kolei 32 mln zł i był o 38 proc. wyższy niż przed rokiem.

– Na rekordowe wyniki Grupy Wielton w I półroczu br. decydujący wpływ miała utrzymująca się wysoka koniunktura na rynku polskim oraz zwiększona sprzedaż na rynkach eksportowych. Nie bez znaczenia były korzyści związane z efektem skali po przeprowadzonych z sukcesem akwizycjach – podsumował Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. Wszystkie te czynniki pozwoliły na umocnienie silnej pozycji Grupy Wielton w czołówce producentów na rynku europejskim – dodał.

Wielton odnotowuje rekordowe wyniki w kraju – rośnie szybciej niż rynek

W I półroczu br. przychody z krajowej sprzedaży Grupy Wielton wyniosły 231,5 mln zł, tj. 25,9% wzrostu rdr. Według danych CEPiK w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował w kraju ponad 34% wzrost rejestracji nowych naczep (1896 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym okresie 2015 r. odnotowano 1411 rejestracji. Wielton rośnie szybciej niż rynek – liczba nowych rejestracji wszystkich producentów w I półroczu 2016 r. wzrosła o 31,9%. Jednocześnie od stycznia do czerwca br. Wielton zwiększył swój udział w rynku do 15,5% z 15,2% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zyski w parze z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży za granicą

W I półroczu br. sprzedaż zagraniczna Grupy Wielton wyniosła 320,3 mln zł, tj. 137% więcej w relacji rdr. Zagraniczne spółki Grupy Wielton odnotowują wzrosty. Italiana Rimorchi odbudowuje pozycję na rynku włoskim. Spółka w pierwszym półroczu 2016 r. odnotowała sprzedaż na poziomie 321 sztuk, co było wynikiem o 79% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Aktualnie udział Italiana Rimorchi w rynku włoskim wynosi 4,4% (wzrost z poziomu 4,1% odnotowanego w 2015 r.). Włoski rynek w skali roku wrósł o 35%.

Siłę rynku widać również we Francji, gdzie branża rośnie od początku roku w tempie ok. 10% rdr. Fruehauf utrzymuje pozycję lidera z blisko 20% udziałem w lokalnym rynku. W I półroczu br. spółka sprzedała 2439 produktów. Ponadto w omawianym okresie Fruehauf zarejestrował 2061 naczep drogowych.

Po dwóch kwartałach br. nie zmienia się sytuacja na Wschodzie, gdzie poziom sprzedaży był niemal identyczny jak przed rokiem. Wielton oczekuje utrzymania tendencji wzrostowej na rynkach zagranicznych.
Dobre perspektywy

W pierwszym półroczu br. Grupa Wielton o ponad 60% poprawiła swój zysk operacyjny. Wzrost wyniku z działalności operacyjnej był możliwy przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi skali, wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz sprzyjającemu kursowi pary walut EUR/PLN. Grupa weszła w II półrocze 2016 r. z portfelem zleceń powyżej poziomu z analogicznego okresu 2015 r., co przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej koniunktury na rynku powinno przełożyć się na wyniki sprzedażowe. Dobrą prognozą jest także wzrost popytu na produkty Grupy Wielton na kluczowych rynkach Europy Zachodniej, a w szczególności we Francji i we Włoszech.

Progres w realizacji celów integracji w Grupie Wielton

Po ubiegłorocznych akwizycjach Grupa Wielton skupia się na integracji kluczowych obszarów działalności wszystkich Spółek. W jej ramach wyodrębnione zostały trzy płaszczyzny: procesowa, synergii zakupowych i produktowa. Pierwszy etap – definiowanie najlepszych praktyk, korzystanie z nich i przenoszenie pomiędzy spółkami – został już zakończony. Prace nad synergią zakupową dotyczą trzech grup: najlepszej ceny, efektu skali i unifikacji komponentów. Ponadto Grupa Wielton rozbudowuje ofertę zagranicznych spółek o nowe produkty. Na francuskim rynku jest już obecna m.in. rodzina wywrotek aluminiowych i stalowych.

Rozwój innowacji i zaplecza produkcyjnego w Grupie Wielton

Grupa Wielton pogłębia kompetencje w zakresie badań i rozwoju (R&D), planowo realizując cele postawione na 2016 r. W otwartym na początku roku Centrum Badawczo-Rozwojowym odbywają się regularne testy pojazdów. Realizowane są projekty tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych Grupy Wielton. Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów jej strategii opartej na innowacyjności, co w perspektywie długofalowej zapewni Grupie trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich.

– W pierwszym kwartale 2017 roku zakończymy pierwszą fazę inwestycji związanych z podwojeniem mocy produkcyjnych, mam tu na myśli budowę nowoczesnej linii nakładania powłok antykorozyjnych zintegrowanych z linią montażową. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także w znacznym stopniu przełoży się na poprawę efektywności procesów produkcyjnych przy jednoczesnym podniesieniu jakości naszych wyrobów – podsumował Prezes Golec

Więcej informacji udziela:
Agata Marcinkiewicz
Tel.:+48 511 447 885
a.marcinkiewicz@wielton.com.pl
WIELTON S.A.
98-300 Wieluń, ul. Rymarkiewicz 6

O Wieltonie:
Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie. W ofercie firmy znajduje się 65 typów produktów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi Europy wyjechało już ponad 65 000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów europejskich, w tym m.in.: do Polski, Niemiec, Francji i Włoch, a także do krajów Azji i Afryki. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom zapewnia również wsparcie serwisowe w całej Europie. W 2015 r. Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w Polsce a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczepy.