Ogłoszenia

Wieluń, 09.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

wdrożenie metodologii zarządzania projektami wraz z narzędziem informatycznym  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. (02-133 Warszawa)
  2. SoftBlue S.A. (85-063 Bydgoszcz)
  3. Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085) / Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB)
  4. Inovatica Sp. z o.o. Sp. k. (90-437 Łódź)
  5. APR System Sp. z o.o. (26-052 Nowiny k. Kielc)
  6. CISS Sp. z o.o. (30-010 Kraków)
  7. Deloitte Consulting SA (00-854 Warszawa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmy Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działające w porozumieniu.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firm Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działających w porozumieniu.

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor  

POBIERZ DOKUMENT