Ogłoszenia

 Wieluń, 10.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie technologii zautomatyzowanego gięcia zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości”.

Numer zapytania ofertowego: 1/PK

 

POBIERZ DOKUMENT

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY >>
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ >>
WYKAZ DOŚWIADCZENIA >>