Ogłoszenia

 Wieluń, 12.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2017

Numer zapytania ofertowego: 1/INNOMOTO/2017

POBIERZ DOKUMENT