Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 3/INNOMOTO 2/2019

dotyczące wyboru realizatora usługi zaprojektowania form oraz przeprowadzenie symulacji formowania form 6 elementów z zastosowaniem technologii flexformingu/hydroformowania, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Opracowanie technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER” którego realizacja jest objęta dofinansowaniem w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”

 

POBIERZ DOKUMENT