Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację optycznego systemu pomiarowego przeznaczonego do diagnostyki konstrukcji naczep w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 03/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/5

Pobierz dokument >>