Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę sterowanego cyfrowo urządzenia SAPROM SpeedPulse w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 09/CBR/2015
Sygnatura: W/20/1/3

Pobierz dokument >>