Ogłoszenia

 Wieluń, 01.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe dostawę laptopów ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 10/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT