Ogłoszenia

 Wieluń, 25.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienieurządzenia do cięcia laserowego  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 16/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT