Ogłoszenia

  Wieluń, 06.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 19/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/2

POBIERZ DOKUMENT