Ogłoszenia

 Wieluń, 09.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu podnośników kolumnowych  ( 1 kpl. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 20/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT