News & Press

Zarząd WIELTON S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. spółka w 100% zależna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. (poprzednia nazwa: Wielton Italia S.r.l), skutecznie złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej. Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. jest największym włoskim producentem i dostawcą naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami „Cardi”, Merker” i „Viberti”. Warunkiem podpisania umowy nabycia jest uzyskanie gwarancji bankowych na sfinansowanie zakupu oraz uzyskanie koniecznego zezwolenia od odpowiednich organów w ramach procedury układu z wierzycielami określonego we włoskiej ustawie o niewypłacalności, w tym wygranie przetargu publicznego. Oferowana cena nabycia jest rzędu kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton S.A. Nabywane maszyny i urządzenia pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost konkurencyjności produktów Wielton S.A., a zakup znanych marek pozwoli na ich wykorzystanie na rynku włoskim oraz w Europie.

Ujawnienie powyższych informacji zostało w dniu 21 stycznia 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), z uwagi na fakt, iż ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji, a przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Biorąc pod uwagę aktualną możliwość dostępu do informacji zagranicznych podmiotów zewnętrznych Emitent podjął decyzję o publikacji informacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Pobierz raport bieżący nr 6/2015