Skład grupy

Ład korporacyjny

Informacje giełdowe

Schemat organizacyjny

Rada nadzorcza
Wielton
Zarząd spółki
Circle
Photo
Paweł Szataniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Circle
Photo
Mariusz Golec

Prezes Zarządu

Circle
Photo
Tomasz Śniatała

Wiceprezes zarządu ds. Ekonomiczno–Finansowych

Circle
Photo
Włodzimierz Masłowski

Wiceprezes zarządu ds. Zakupów i Rynków Wschodnich

Mariusz Golec

Prezes Zarządu

Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył również prestiżową szkołę dla managerów najwyższego szczebla IESE Business School.
Rozpoczął karierę zawodową w 1994 roku w przedsiębiorstwie Eco pomoc w Wieluniu, a następnie od 1995 roku kontynuował karierę na stanowisku kierowniczym w Wytwórni Środków Transportowych Zapole w Zapolu. W 1997 roku dołączył do zespołu Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu. W latach 1997 – 1997 pełnił funkcje Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu w Wytwórni Środków Transportu WST Sp. z o.o. w Kępnie. Od 2000 roku ponownie kontynuuje karierę w Wielton Sp. z o.o., a następnie w Wielton S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu, by w 2015 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu.

Tomasz Śniatała

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył również Studium Pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a także Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Może pochwalić się również ukończeniem studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prestiżowej szkoły dla managerów najwyższego szczebla IESE Business School.Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako nauczyciel matematyki oraz fizyki. Nastepnie od 1995 roku przez 10 lat był związany z firmą Wagon S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, w której pełnił funkcje kierownicze oraz stanowiska dyrektorskie związane z restrukturyzacją i kontrolingiem. W latach 2001 – 2003 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W 2005 roku awansował na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Europejskiego Konsorcjum Kolejowego Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei w 2007 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prokurenta, Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Energetyka Wagon Sp. z o.o., by w 2009 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2009 – 2010 sprawował funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Europejskiego Konsorcjum Kolejowego Wagon Sp. z o.o. Na początku 2010 roku zrezygnował z funkcji Członka Zarządu spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” Sp. z o.o., pozostając na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. W tym samym roku związał się z firmą Wielton S.A. obejmując funkcję Członka Zarządu. W 2013 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Wielton S.A.

Włodzimierz Masłowski

Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Masłowski jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ukończył również MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Przedsiębiorstwie Techniczno – Handlowym Motoryzacji (PTHM) Polmozbyt w Warszawie, w którym przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej, kilkakrotnie awansował. Następnie w 1991 roku związał się ze spółką PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu, by w 1999 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu. W 1996 roku dołączył do zespołu Wielton Sp. z o.o. i koordynował powstający zakład, a następnie w latach 2003 – 2004 sprawował stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2004 – 2005 i 2006 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. a następnie Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A.

Piotr Bogaczyński

Członek Zarządu

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017 – 2018 Kabat Tyre, Budzyń / Dyrektor Produkcji
 • 2012 – 2017 Firestone Industrial Products Europe BV / Dyrektor Zarządzający, EMEA/APAC
 • 2011 – 2012 Firestone Industrial Products China / Project Manager
 • 2004 – 2011 Firestone Industrial Products Poland Sp. z o.o. / Plant Manager
 • 1998 – 2004 Bridgestone Poland / General Manager / Production Manager / Engineering and Maintenance Manager
 • 1992 – 1998 Demaco, Div. of Howden, USA / Sales Engineer / Project Manager
 • 1988 – 1991 Bekadex-Spomasz Sp. z o.o. / Sales Engineer
 • 1990 Long-de Potato Starch Plant, Chiny / Project Manager

 

Pan Piotr Bogaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Paweł Szataniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Paweł Szataniak posiada tytuł doktora nauk technicznych, dysertację doktorską obronił na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Żylinie.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Paweł Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

 • w latach 2000 – 2004 w PAMAPOL Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2001 – 2006 w PAMAPOL Sp. z o.o. jako specjalista ds. produkcji,
 • w latach 2003 –2011 w PAMAPOL- LOGISTIC Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2004 – 2006 w PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2005 – w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2005 w NATURIS Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach  2006 –  2008 roku w PAMAPOL S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2006 – 2010 w Wielton S.A. jako zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w MITMAR Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2009 w PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2009 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od 2010 roku w Wielton S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Mariusz Szataniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją).

Mariusz Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

 • w latach 2000 – 2004 w Pamapol Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2003 – 2011  – w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2004 – 2006 w Pamapol S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2005 – 2011 roku  w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,
 • od roku 2006 w Pamapol S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2007 – 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
 • od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od 2008 roku w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2009 – 2012 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2011 – 2013 roku i od 2014 roku w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej.

Krzysztof Półgrabia

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Półgrabia jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem).

 

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu jako dyrektor finansowy, od października 2008 r. jako członek zarządu, od 1 grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, a od 11 marca 2013 r. jako wiceprezes zarządu,
 • od stycznia 2015 r. do października 2015 r. – Dystrybucja Sp. z o.o. w Ruścu jako likwidator,
 • 2008 – 2011 – Naturis Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu jako członek rady nadzorczej,
 • 2009 – 2012 – Cenos Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 – Huta Szkła Sławno z siedzibą w Sławnie jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 – Mitmar Sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, od marca 2008 r. do grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, od grudnia 2008 r. do marca 2010 r. jako członek rady nadzorczej, od marca 2010 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu tejże spółki, a następnie od 21 czerwca 2013 r. do 12 stycznia 2015 r. wiceprezesa zarządu, od 12 stycznia 2015 r. sprawuje funkcję prezesa zarządu,
 • w latach 2007-2013 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako członek rady nadzorczej, a od maja 2011 r. do września 2013 r.  jako prezes zarządu,
 • od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako członek rady nadzorczej, od kwietnia 2013 r. jako wiceprezes zarządu tej spółki,
 • od roku 2005 w Wielton S.A. w Wieluniu jako członek rady nadzorczej, w tym od 2009 roku jako sekretarz rady nadzorczej
 • w latach 2004 – 2005 w Wielton S.A. jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2003 – 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol sp. z o.o.) jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2001 – 2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako wiceprezes zarządu,
 • w latach 1997 – 2001 i 2002 – 2007 w Procar S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: specjalista ds. analiz finansowych, dyrektor, wiceprezes zarządu (1999-2001), prezes zarządu (od 2002 do 2007 roku),
 • w latach 1996 – 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych klientów korporacyjnych.

Ryszard Prozner

Członek Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Prozner posiada wykształcenie średnie (technik -mechanik) ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Praszce (specjalność: obróbka skrawaniem) oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

Ryszard Prozner zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

 • w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.
 • w latach 1993–2000 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
 • w latach 1995–1999 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
 • w latach 1996–2002 w spółce Notleiw Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
 • w latach 1996–2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
 • od roku 1997 w ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • w latach 1998–2007 – w „WŚT” Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2001–2002 w Banku SPOŁEM S.A. w Warszawie jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2000–2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Prezes Zarządu, Prokurent,
 • od roku 2000 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2002 – 2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2002 w spółce PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2002–2005 w „Kajmar” Sp. z o.o. w Warszawie jako Członek Zarządu,
 • w latach 2002–2003 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2005 –2010 roku w Wielton S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 • od 2010 roku w Wielton S.A. jako zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • w grudniu 2016 r. nabył udziały w hotelu CKiR Orle Gniazdo Szczyrk sp. z o.o. i pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Krzysztof Tylkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Tylkowski posiada wykształcenie średnie (technik mechanik) ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Wieluniu oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

W latach następnych Krzysztof Tylkowski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

 • w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.
 • w latach 1993–1998 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1995–1996 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1996–2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
 • od roku 1997 w spółce ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 1998–2007 w spółce WŚT Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 1999–2001 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2000–2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • od roku 2001 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2002 w spółce PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 2002–2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2005–2006 w Wielton S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2006 -2015 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Prezes Zarządu,
 • od 2017 roku w Spółce SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu.

Piotr Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kamiński posiada wykształcenie wyższe (mgr zarządzania): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Piotr Kamiński w latach 1991–1993 uczestniczył ponadto w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS finansowanym przez Unię Europejską, zorganizowanym przez trzy uniwersytety zachodnioeuropejskie: Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Piotr Kamiński brał udział w programie szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC).
Piotr Kamiński ukończył IESE Business School – Advanced Management Program, University of Navarra. – elitarny program dla najwyższej kadry zarządzającej obejmujący przekrojowe resume wiedzy menadżerskiej  – metoda “Case Study”. Pan Piotr Kamiński posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Ponadto Piotr Kamiński w latach 1994–2009 uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach z zakresu rynku kapitałowego i finansowania przedsięwzięć (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii).

 

Doświadczenie zawodowe:

Piotr Kamiński zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

 • w latach 1990–1991 w Central Europe Trust w Warszawie jako asystent konsultanta,
 • w latach 1992–2000 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (w latach 1992–1993 jako radca, od 1994 roku jako naczelnik Wydziału Emisji Papierów Wartościowych, w roku 1994 jako zastępca Dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych,
 • w  latach 1995–2000 jako Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów),
 • w latach 2000–2003 jako Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • w latach 2001–2003 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert (CETO) S.A.,
 • w latach 2003–2006 jako Członek Zarządu PKO Bank Polski S.A. w Warszawie,
 • w latach 2003–2005 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. w Łodzi,
 • w latach 2003–2006 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Sheraton Kraków),
 • w latach 2003–2006 jako Członek Środkowoeuropejskiego Board MasterCard,
 • w latach 2005–2006 jako Członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • w latach 2006–2008 jako Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • w latach 2006 – 2009 w Banku Pocztowym S.A. w Warszawie jako Prezes Zarządu,
 • od 2006 roku jako Wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w latach 2006–2011  jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w Ruścu, od 2014 jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od 2006 w Wielton S.A. jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej; od 2017 roku jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2010 – 2011 jako Członek Rady Nadzorczej PZU S.A. (w ramach Rady Nadzorczej PZU SA członek komitetu ds. nadzoru nad procesem IPO),
 • od 2010 roku jako Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
 • w latach 2011-2013  jako Członek Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. , w tym od maja 2012 roku do grudnia 2012 jako pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
 • od 2013 roku jako Niezależny Członek  Rady Nadzorczej SFINKS S.A.,
 • od 2013 roku jako Niezależny Członek  Rady Nadzorczej WorkService S.A. i jako Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • od 2013 roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Immobile S.A.,
 • od 2013 roku jako Niezależny Członek  Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczący Rady Newag
 • S.A.,
 • od 2014 roku jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń i Członek Komitetu Audytu  Altus TFI S.A.,
 • od 2015 roku jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu i Członek Komitetu Ryzyka Idea Bank S.A.,
 • od 2015 roku jako Członek Zarządu Park Wodny Bania sp. z o.o.,
 • od 2015 roku jako Członek Zarządu Viriditas S.A.-  właściciela Park Wodny Bania sp. z o.o.

oraz wchodził w skład organów innych spółek.

Tadeusz Uhl

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Profesor Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1998 –  Założyciel i Prezes spółki EC Grupa, grupy spółek z obszaru R&D (obecny stan zatrudnienia w firmie wynosi ponad 700 inżynierów),
 • 2001-  Katedra  Mechatroniki i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1998- Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1991 – 1997 Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • 1883 – 1991 Wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1983 – 1990 Asystent, współpracownik Akademia Górniczo-Hutnicza.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • America Society of Mechanical Engineers [Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników], członek od 1996 r.,
 • Society of Experimental Mechanics [Towarzystwo Mechaniki Eksperymentalnej], członek od 2001r.,
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, członek od 2000 r., przewodniczący od 2010 r.,
 • Polskie Towarzystwo Akustyczne, członek od 1997 r.,
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 2001 r.,
 • Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, członek w latach 1997 – 2000,
 • Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek od 2008 r.,
 • Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmu, Polska Akademia Nauk, członek od 2000 r.,
 • Komitet Techniczny Mechatroniki przy IFToMM, członek od 2002 r.,
 • Sekcja Mechatroniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący w latach 1997-2007 r.,
 • Członek Grupy Wysokiego Szczebla Kluczowych Technologii Wspomagających – Komisja Europejska 2013 r.,
 • Członek Rady Nadzorczej Famur S.A.

Obszary specjalizacji i badań naukowych:

Mechatronika, monitorowanie stanu technicznego konstrukcji, monitorowania stanu maszyn wirnikowych, zaawansowane przetwarzanie sygnału, analiza numeryczna do wykrywania uszkodzeń, technologia inteligentnych czujników, dynamika konstrukcji, wibrotermografia dla systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji, czujniki bezprzewodowe, metody optyczne, identyfikacja układów mechanicznych. Obecnie zespół Profesora pracuje w zakresie następujących obszarów:

Mikrorobotyka – zespół opracował nowy typ robotów do manipulacji wewnątrz komórek biologicznych z systemem kontroli wzrokowej, przy tworzeniu prototypu robota zastosowaliśmy podejście mechatroniczne sformułowane przez mój zespół. Robot jest oparty na koncepcji robota równoległego.

Robotyka – opracowanie projektu robotów, szybkie prototypowanie systemów sterowania robotów, projektowanie robotów inspekcyjnych, wdrożenia robotów inspekcyjnych do monitorowania rurociągów, opracowanie projektu robotów mobilnych, opracowanie projektu robotów kosmicznych.

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji – zespół opracował nowe podejście do konstrukcji kompozytowych do monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy zastosowaniu wibrotermografii, obecnie rozwijamy system monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy pomocy piezoaktywatorów dla wzbudzania termicznego kompozytów. Opracowaliśmy system wizyjny dla monitowania dużych konstrukcji i zupełnie nowe urządzenia do badania fal Lambda w konstrukcjach.

Waldemar Frąckowiak

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny, habilitacja, tytuł dr, tytuł mgr – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Harvard Business School, Alumnus, Boston, USA, 1992, 1993.

 

Profesor zwyczajny, pomysłodawca i kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Główny obszar zainteresowań badawczych Profesora dotyczy: strategii korporacyjnej i finansów, fuzji i przejęć, rynków i instytucji finansowych. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i prasowych, w tym kilkunastu książek i tekstów badawczych.

Profesor Frąckowiak jest pionierem polskiego rynku fuzji i przejęć, posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kształcenia akademickiego, doradztwa w dziedzinie finansów korporacji, a także pełnienia funkcji członka zarządu bez uprawnień wykonawczych oraz prezesa zarówno spółek notowanych na giełdzie, jak i innych dużych firm i spółek inwestycyjnych. Profesor był założycielem i Partnerem Zarządzającym Spółki W. Frąckowiak & Partnerzy, jednej z pierwszych kancelarii doradczych i audytorskich w Polsce, która posiada obecnie 25-letnie doświadczenie, a która w późniejszych latach funkcjonowała jako HLB Frąckowiak & Partnerzy, a obecnie działa pod nazwą Grant Thornton. W latach 90. Profesor aktywnie doradzał inwestorom w zakresie wielu pierwszych dużych transakcji przeprowadzonych na polskim rynku fuzji i przejęć po transformacji ustrojowej z 1990r.

 

Od roku 1993 Profesor towarzyszył polskiej transformacji, współtworząc jednocześnie historię nowoczesnej polskiej gospodarki. Profesor Frąckowiak uczestniczył i doradzał w niektórych z największych transakcji i restrukturyzacji właścicielskich w Polsce, jak i innych międzynarodowych projektach inwestycyjnych.

 

W minionych latach Profesor Frąckowiak pełnił również funkcję prezesa oraz członka zarządu bez uprawnień wykonawczych w różnych czołowych polskich przedsiębiorstwach – zarówno notowanych na giełdzie, jak i spółkach prywatnych, takich jak KGHM Polska Miedź S.A., BZ WBK Bank S.A., Inter Groclin Auto S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Profesor Frąckowiak posiada szeroką sieć kontaktów biznesowych i akademickich w Polsce, USA i wielu krajach UE. Profesor jest aktywnym wykładowcą podczas wielu imprez i prezentacji biznesowych, rządowych, akademickich, naukowych i innych.