Skład grupy
ikona eu

Ład korporacyjny

Informacje giełdowe

Dobre praktyki GPW

PDF
Pobierz raport

WYDATKI PONOSZONE PRZEZ SPÓŁKĘ WIELTON I JEJ GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH ITP. W 2022 R.

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2022

PDF
Pobierz raport

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

PDF
Pobierz raport

Wielton Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

PDF
Pobierz raport

Programy Motywacyjne

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2020r

PDF
Pobierz raport

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

PDF
Pobierz raport

Uchwała nr 20 ZWZ Wielton S.A. z dn. 07.07.2020 r. – przyjęcie polityki wynagrodzeń

PDF
Pobierz raport

Polityka wynagrodzeń z dn. 07.07.2020 r.

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku

PDF
Pobierz raport

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

PDF
Pobierz raport

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2018 R.

PDF
Pobierz raport

Treść obowiązującej w Wielton S.A. reguły dot. Zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

PDF
Pobierz raport

Polityka różnorodności

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017.

PDF
Pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.

PDF
Pobierz raport

Zasady ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Wielton S.A. w 2014 r.

PDF
Pobierz raport

Wskazania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, których Wielton S.A. nie przyjmuje do stosowania. (źr. inf. EBI 1/2013 r.)

PDF
Pobierz raport

Stanowisko Zarządu Wielton S.A. co do przestrzegania zasad określonych w dokumencie ,,Dobre praktyki spółek….” z dnia 19.10.2011 r.

Zobacz więcej