Grupa Wielton prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i etyczny. Kadra zarządzająca kieruje się zasadami otwartości i transparentności w relacjach z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Przy podejmowaniu decyzji Grupa bierze pod uwagę potencjalne oddziaływanie na społeczności, wśród których funkcjonuje. Wzrost gospodarczy regionów, w których prowadzona jest działalność należy do jednego z priorytetów Grupy Wielton.

Ponadto Grupa Wielton wdraża innowacyjne rozwiązania oraz prowadzi projekty inwestycyjne w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań dla transportu. W ramach działalności badawczo-rozwojowej poszukuje zaawansowanych technologicznie, efektywnych i zrównoważonych rozwiązań. Prowadzi prace nad projektami przyczyniającymi się do zmniejszenia zużycia paliwa w transporcie, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przykładem przełomowego konceptu nad którym pracuje jest naczepa wodorowa, która może zrewolucjonizować ten segment rynku. Udoskonalając swoje produkty Grupa dba o ich najwyższą jakość i bezpieczeństwo.